متن ترانه سایروس و علی حسین زاده به نام لاتاری

Posted by

 متن ترانه سایروس و علی حسین زاده به نام لاتاری

 

این روزا هیچی دیگه نداره برام فرقی
یه دیونه ردی اعصاب معصاب تعطیل
باد آورده نبود ولی اونو برد باد
هه نوش دارو پس از مرگ سهراب
این راه هایی که میری من خاطره دارم تهشو
وقتی ساقی بودی پیکم برعکس نشد
خیته تو رفاقت اهل دور زدن باشی
میدون نبودم من ولی دورم زدی لاشی
بهت دل دادم ولی دلم پر درده
فکر توی مغزم یک کودتا کرده
من بیشتر از خودت داشتم هواستو
تو فروختی خود تومن خریدم نازتو
گفتی داداشت ولی الان که فابته
اونم که خامته حتما دنیا بکامته
نشد بهم برسه باختم تو این قصه
روزای پر غصه لعنت به نوزده سه

ای ای ای اینروزا چشام برات خیسه خیسه خیسه
یکی داره برات آهنگاشو مینویسه
نه تو هم نمیدونی چشاش قفل توعه
واسه عشقت محاله توبه کنه
اصن برات مهم نی الان چه حالیم
مثه یه جاده پر از بی راهیم
منم تکو تنها توی این اتاق سرد
فدای سرت برو نیس خیالیم

سیگارو کام به کام دوباره هم طی کن
ساقی پر کن دوباره هم پیکو
گفتم دوسش دارم گفتم عشقمه
گفتم هیچ وقت نمیره که قلبمو بشکنه
هیچی ازت نمیمونه بجز خون رقیق
-چیزی دیدی رفیق +صد دفعه دقیق
حافظه ی لعنتیم درگیره با قصه
صدوبیست گیگ حسرت خالصه
توی زندگیم اومد با پای قرص
همیشه میگفت عاشقتم سایروس
چقد برات رگو زدم سگ دو زدم عشقم
یادت میاد چقد برات نامه نوشتم
رفت منو به عکساش خیرم کرد
کارگردان نبود فیلمم کرد
تهش میبینی پره تنت خطه
نزنی میخوری این قانون طبیعته

ای ای ای اینروزا چشام برات خیسه خیسه خیسه
یکی داره برات آهنگاشو مینویسه
نه تو هم نمیدونی چشاش قفل توعه
واسه عشقت محاله توبه کنه
اصن برات مهم نی الان چه حالیم
مثه یه جاده پر از بی راهیم
منم تکو تنها توی این اتاق سرد
فدای سرت برو نیس خیالیم