در طراحی و تولید کیف عینک ریبن از مواد مرغوب بهره گرفته شده است تا علاوه بر حفظ عینک در مقابل صربه ، هنگام قرار گیری عینک آفتابی درون آن هیچ گونه آسیب و فشاری بر روی شیشه و نیز فریم عینک وارد نشود.کیف عینک ریبن بسیار سبک و کوچک و در اندازه ی کامل یک عینک آفتابی استاندارد با مارک ریبن میباشد و به راحتی میتوانید آن را در هرجایی قرار دهید و از سالم ماندن عینک خود اطمینان حاصل نمایید.

کیف عینک ریبن

کیف اصل عینک ریبن

استفاده از یک کیف عینک مرغوب و استاندارد باعث طول عمر عینک آفتابی میشود.

کیف اصل عینک ریبن